Algemene voorwaarden

1. Reserveringen
Het reserveren van een vakantieverblijf kan zowel schriftelijk als telefonisch geschieden. Vanaf dit moment is de reservering definitief en is de gast aansprakelijk voor de huursom. Wij verzenden aan de gast zo spoedig mogelijk onze reserveringsbevestiging. Door de (aan)betaling  te voldoen, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Wij berekenen 
€ 20,- reserveringskosten.

2. Betaling
50% van de totale huursom, plus de reserveringskosten dienen tegelijk met het inzenden van de reserveringsopdracht aan ons te worden overgemaakt. De tweede helft van de huursom moet uiterlijk  5 weken voor het vertrek worden overge­maakt. Mocht dit bedrag 3 weken voor de vertrekdatum niet in ons bezit zijn, dan is de reservering ontbonden. Indien de reisovereenkomst binnen 5 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet de gehele reissom worden voldaan. Buitengerechtelijke vorderingskosten van de niet of gedeeltelijke niet betaalde huursom zijn voor rekening van de huurder.

3. Bijkomende kosten
Direct bij reservering van elke woning wordt door ons aangegeven of er naast de huursom nog bijkomende kosten zijn. Deze bijkomende kosten kunnen o.a. zijn: energie (verbruik elektra en/of gas, en/of water), toeristenbe­lasting, eindreiniging e.d. 
Verder wordt er bij verhuur van woningen en appartementen bijna altijd een borgsom gevraagd, de hoogte van deze waarborg wordt vermeld op de bevestiging. Na vertrek krijgt u de borgsom uiteraard volledig retour, mits het huis weer in goede staat is opgeleverd.

4. Annulering door de huurder
Wilt u een boeking annuleren?  Dan blijft u echter aansprakelijk voor de bedragen.  (eventuel kunt u een annuleringsverzekering afsluiten om het risico voor annulering weg te nemen).

Annuleringskosten tussen 28 en 3 dagen voor aankomst = 90%  (dus huurder blijft 90% van de huursom verschuldigd). 
Bij annulering tussen 3 dagen en 0 dagen voor aankomst blijft de huurder 100% van de huursom verschuldigd.


-----------------
sept. 2020;  m.b.t. boekingen voor accommodaties in de Belgische Ardennen (i.v.m. Corona crisis);

De huidige toestand ivm Coronavirus is inderdaad een zeer vervelende situatie voor alle gasten.

Als reisorganisatie willen wij ons uiterste best doen om schade te beperken maar moeten tevens ook rekening houden met de eigenaren van de woningen die hierdoor ook schade ervaren.

Volgens de Belgische wetgeving geldt volgende regel: Wanneer enkel een hotelkamer of vakantiewoning geboekt wordt dient de accommodatie in geval van overmacht geen terugbetaling toe te staan en gelden de algemene voorwaarden van het hotel/de woning.

De algemene voorwaarden van Ardennen Online (en van Recreaverhuur) bepalen dat, in geval van opzegging/ wijziging door Ardennen Online (of van Recreaverhuur), dat de klant geen aanspraak kan maken op terugbetaling of schadeloosstelling indien de annulatie het gevolg is van overmacht.

Hoewel de wetgeving en algemene huurvoorwaarden bepalen dat de huursom in principe kwijt is, werd de beslissing genomen gasten de mogelijkheid te geven een latere datum in 2020 of 2021 te komen (onder bepaalde voorwaarden), als de accommodatie gesloten is wegens Corona restricties. DIT IS EEN NIET NOODZAKELIJKE GUNST VOOR DE KLANT / GAST !
Als de klant niet akkoord is met een verplaatsing , is helaas geen terugbetaling mogelijk. 

PER 11 DECEMBER 2020;  VOOR BOEKINGEN GELDEN WEER DE GANGBARE ALGEMENE BOEKINGS VOORWAARDEN; klant heeft geen recht meer op kosteloos verplaatsen van de boeking wegens Corona restricties. 

Nb.; als de accommodatie toegankelijk is, maar de gast niet kan afreizen wegens eigen nationale richtlijnen, dan gelden de standaard annulerings voorwaarden (zie hierboven).

-----------------

Dank voor uw begrip

5. Bewoning van het object
De woningen dienen bij vertrek in nette toestand te worden overgedragen. Het aantal in de huurovereen­komst aangegeven personen mag niet worden overschreden. Huurder is verantwoordelijk voor de woning en de inrichting daarvan en zal elke schade of vermissing, door zijn toedoen ontstaan, vergoeden. Huisreglementen zijn onderdeel van de huurovereenkomst. Zonder onze schriftelijke toestemming is het meenemen van huisdieren niet toegestaan.

6. Aansprakelijkheid
Voor schaden, ongelukken, verliezen of andere onregelmatigheden, die de gasten tijdens het verblijf zouden kunnen overkomen, zijn wij niet aansprakelijk te stellen. Recreaverhuur fungeert uitsluitend als bemiddelaar tussen de gast/ huurder en de eigenaren en zij kan derhalve geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

7. Klachten
Voor klachten anders dan over de bemiddeling, bent u verplicht contact op te nemen met de sleutelbeheer­der of eigenaar en in het buitenland met ons steunpunt (zie reserveringsbevestiging/ rijroute). Mocht u tijdens uw verblijf géén melding maken van uw klacht, dan zal bij beëindigen van uw verblijf geen aanspraak meer gemaakt kunnen worden op schadeloosstelling. Wordt de klacht niet naar uw tevredenheid behandeld, dan dient u direct Recreaverhuur hiervan in kennis stellen. Recreaverhuur zal dan als bemiddelaar trachten, alsnog voor u een bevredigende oplossing te vinden. Wij verstrekken een zo volledig mogelijke beschrijving van het object; tussentijdse wijzigingen zijn echter voorbehouden.

8. Bijzondere omstandigheden
Wanneer wij door overmacht in welke vorm dan ook gedwongen zijn de huurovereenkomst op te schorten of te annuleren, dan kan dit geschieden zonder verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.   

9. Correspondentie
Bij correspondentie gelieve u steeds het reserveringsnummer te vermelden.

10. Prijswijzingen
Prijswijzingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden.
Kennelijke drukfouten binden ons niet.